Przyczyny – poznajmy XO

Kwas moczowy jest produktem metabolizmu puryn (związków organicznych występujących w pożywieniu). Jego wysoki poziom w surowicy krwi, określany jako hiperurykemia,  jest główną przyczyną dny moczanowej. Hiperurykemia jest zdefiniowana jako stężenie kwasu moczowego we krwi przekraczające 7,0 mg/dl u mężczyzn i 6,0 mg/dl u kobiet . Podczas moich poszukiwań w artykułach naukowych  z różnych stron świata spotkałam się także z niższymi wartościami tej normy.

Enzymem biorącym czynny udział w metabolizmie puryn jest oksydaza ksantynowa (będę  ją nazywać XO)  i to właśnie jej nadmierna aktywność jest podłożem hiperurykemii .  Oprócz uwarunkowań genetycznych i związanych z nimi zaburzeń enzymatycznych prowadzących do hiperurykemii, dnę mogą wywołać także czynniki chemiczne, takie jak ołów czy aluminium. Gromadzenie się krystalicznych złogów kwasu moczowego wokół stawów powoduje powstanie odczynu zapalnego skutkującego ostrymi napadami bólowymi.

Czynnikiem rozwoju dny moczanowej jest też choroba nerek,  zespół metaboliczny, nadciśnienie tętnicze, otyłość. Chociaż , tak na prawdę, nie wiadomo, czy to otyłość jest przyczyną dny czy odwrotnie.